skip to Main Content

Još 4 godine bez ujednačenih porodiljskih naknada?

Još 4 godine bez institucionalnog suočavanja s prošlošću

Još 4 godine bez podrške za uspješne sportiste_kinje?

Još 4 godine bez čistog zraka?

Još 4 godine bez presuda za visoku korupciju?

Još 4 godine s barijerama za osobe s invaliditetom?

Još 4 godine napada na novinare_ke?

Još 4 godine obaranja zakona koji trebaju nama, a ne EU?

Back To Top