skip to Main Content

Još 4 godine bez široko dostupnih vrtića za djecu?

Još 4 godine s diskriminacijom prilikom zapošljavanja?

Još 4 godine bez mogućnosti da svi građani_ke budu birani?

Još 4 godine bez dovoljnih sredstava za rad sigurnih kuća?

Još 4 godine bez transparentnog trošenja naših para?

Još 4 godine s mladima u redu za vizu?

Još 4 godine veličanja ratnih zločina_ca i organizacija?

Još 4 godine seksizma u parlamentima?

Back To Top